Máy trộn gạo nằm ngang mini công nghiệp

Giá liên hệ

Máy trộn gạo nằm ngang mini công nghiệp với năng suất vượt trội và thiết kế theo yêu cầu từ 10kg đến 500kg.

Đặt Hàng: 0903 162 066 -

Tư Vấn: 0908 414 555 -

Toàn quốc: 0903 162 066 -